Villkor

Säljare

Säljare är iAlgo AB, med säte Seljavägen 15, 792 95 Mora, Sverige.

Erbjudande och acceptans

Detta dokument innehåller de generella villkor som appliceras på alla transaktioner med säljaren. Säljaren avsäger sig alla andra villkor som eventuellt kan ställas av köparen på dennes inköpsorder etc. Om köparen tillhandahåller inköpsorder etc. med andra villkor, så ska dessa enbart användas av köparen för internt bruk och inte vara bindande för säljaren. Med undantag för om andra villkor explicit har avtalats med köparen och avtalet är undertecknat av firmatecknare hos säljaren.

Offerter

Offerter ges av säljaren baserat på den 3D CAD modell som köparen tillhandahåller, om förändringar görs på 3D modellen så måste offerten uppdateras. Offerten är giltig under den dag som offerten ställs ut, om köpet genomförs senare så måste offerten uppdateras.

Priser och betalvillkor

Alla priser ges via offert och betalningar kan ske med VISA, MasterCard, American Express, Paypal eller faktura. Faktura kan enbart ges till de kunder som genomgått en kreditkontroll av säljaren. Om köparen är ålagd att tillhandahålla inköpsorder på sitt köp så har köparen två dagar på sig att göra detta efter lagd order, om köparen inte gör detta så cancelleras ordern automatiskt.

Leverans och ägandeskap

Alla försändelser sker enligt Incoterms EXW (Ex Works). Säljaren erbjuder dock köparen att boka frakt vid ordertillfället, till säljarens förhandlade priser med utvald fraktleverantör. Ägandeskapet på försändelsen övergår från säljaren till köparen först när hela summan av offerten är betald och säljaren tillhanda.

Ångerrätt/Reklamation/Retur

Alla uppdrag tillverkade av säljaren är att se som specialtillverkade för köparen, och därmed finns för köparen ingen ångerrätt. Om köparen anser att den levererade ordern inte uppfyller de krav som är överenskomna mellan köparen och säljaren, så ska köparen reklamera detta till säljaren inom 2 veckor från varans ankomst till köparen. En reklamation görs först genom att kontakta säljaren via mejl, brev eller telefon, därefter kan säljaren be köparen att returnera godset, på köparens bekostnad, till säljaren, returneringen ska innehålla en tydlig beskrivning/mätprotokoll på vad köparen anser inte vara uppfyllt. Vid en godkänd reklamation ska säljaren antingen åtgärda felet i köparens vara alternativt häva köpet med full återbetalning till köparen.

Annullering av order

Köparen kan annullera sin order fram till den punkt då tillverkning av ordern startar, denna tidpunkt varierar och köparen måste därför kontakta säljaren snarast vid önskad annullering. Vid godkänd annullering sker återbetalning till köparen med avdrag för redan uppkomna kostnader för säljaren, dessa förutsättningar är individuella för respektive order och överenskoms mellan köpare och säljare för varje sådant tillfälle. Säljaren har full rätt, att inom tre dagar från lagd order, annullera ordern, med full återbetalning till köparen, säljaren kan inte hållas ansvarig för eventuella kostnader som uppkommer köparen då säljaren annullerar ordern.

Garantier

Säljaren lämnar inte under några omständigheter garantier på den levererade produktens funktion, hållfasthet och prestanda, och kan heller inte ställas till svars för detta. Då säljaren enbart tillverkar på köparens anmodan och beskrivningar (3D modeller, ritningar etc.) så får köparen anses ansvarig för den slutgiltiga produktens funktion och prestanda. Om säljaren lämnar rådgivning till köparen gällande produktens utformning, så görs detta bara ur säljarens perspektiv gällande tillverkning av produkten, och tar därför inget ansvar för hur dessa förändringar påverkar produktens slutliga användning och prestanda, köparen har det fulla ansvaret för den slutgiltiga produktens funktionalitet och prestanda.

Skatter/Tull

Köparen är ålagd att betala alla eventuella skatter och tullar som kan uppkomma genom denna transaktion.

Kompensation

Köparen är ansvarig för att försvara och hålla säljaren skadelös vid eventuella tvister och anspråk som kan uppkomma genom denna transaktion. Detta inkluderar, men ej begränsat till, anspråk och kostnader av något slag som (i) kan uppkomma från köparens avtal med deras kunder, dotterbolag eller partners; (ii) om de ritningar och beskrivningar som köparen tillhandahållit säljaren skulle vara föremål för patent, mönsterskydd, företagshemligheter eller andra kommersiella rättigheter; (iii) andra skäl som uppkommer genom köparens transaktion med säljaren; eller om säljaren (inkluderat deras anställda, representanter eller agenter) genom misstag kan hållas lagligt ansvarig där en part kräver kompensation, så ska köparen omedelbart meddelas och har då rätt att, till egen kostnad, ha kontroll över hela försvaret för den drabbade. Säljaren måste vid detta tillfälle stödja köparen till fullo i den legala processen, och förse köparen med all användbar information som kan behövas.

Force Majeure

Säljaren kan inte hållas ansvarig för produktionsbortfall, leveransbortfall eller annan försening som är orsakad av force majeure, brand, extremväder, stejker, upplopp, ofrörmåga att att anskaffa råmaterial, utrustning, arbetskraft eller transport samt statliga restriktioner som säljaren inte kan utöva kontroll över.

EU exportrestriktioner

Godset som hanteras i orden är föremål för EU:s reglering och exportkontroll regleringar, vilket utövar restriktioner på export och återexport på vissa känsliga produkter och teknologier. Genom att mottaga denna order så accepterar ni att ha legalt ansvar över att dessa lagar och regleringar följs.

Offentligt kontrakt, vapenhandel

Köparen garanterar att godset inte är föremål för något offentligt kontrakt samt att det inte är föremål för regleringen kring nationell eller internationell vapenhandel.

Gällande Lag; Jurisdiktion

Rättigheter och skyldigheter mellan köpare och säljare i detta kontrakt ska behandlas av Svensk lag. Kontraktet ska inte vara föremål för ”United Nations Convention on contracts for the international sale of goods”. Alla eventuella tvister rörande detta kontrakt ska avgöras av Svensk domstol.

Senast ändrat: 2022-02-07