Säkerhet

Så här hanterar vi din data

iAlgo AB med sin webbplats InstaCNC åtar sig följande säkerhets- och konfidentialitetshantering av kunders uppladdade filer.

Sekretessåtaganden

  • iAlgo AB behandlar all information som kunder laddar upp till InstaCNC som strikt konfidentiell och delar ingen information med andra parter, såvida det inte krävs för att fullfölja våra åtaganden gentemot kunden.
  • Alla iAlgo AB:s anställda har tecknat sekretessavtal avseende kunders information.
  • Alla iAlgo AB:s underleverantörer har tecknat sekretessavtal med iAlgo AB.

Säkerhetsåttaganden

  • Alla modeller som kunder laddar upp sparas på krypterade lagringsdiskar.
  • Dataöverföring med iAlgo AB:s webbplats sker med ett minimum av TLS 1.2.
  • IAlgo AB gör sitt yttersta för att upprätthålla högsta säkerhetsnivå för att motverka informationsstöld från utomstående.