Sekretess & Säkerhetsåtagande

Ialgo AB med dess webbsite InstaCNC åtar sig följande säkerhet och sekretesshantering av klienters uppladdade filer.

Sekretessåtaganden

  • Ialgo AB behandlar all information som kunder laddar upp till InstaCNC som strikt konfidentiell och delger inte någon information till andra parter, såvida det inte krävs för att slutföra våra åtaganden till kunden.
  • Samtliga av IAlgos AB’s anställda har signerade sekretessavtal rörande kunders information.
  • Samtliga av IAlgos AB’s underleverantörer har signerade sekretessavtal med IAlgo AB.

Säkerhetsåtagande

  • Alla modeller som kunder laddar upp sparas på krypterade lagringsdiskar.
  • All dataförflyttning sker med SSL liknande kryptering.
  • IAlgo AB gör sitt yttersta för att hålla högsta säkerhet för att motverka informationsstöld av utomstående.
Copyright 2022 iAlgo AB. All rights reserved.