Designguide

Vid tillverkning genom skärande bearbetning finns det några aspekter som kan vara bra att tänka på vid design. Generellt kan vi säga att det är att föredra så långt som möjligt att designa med radier och diametrar med hela millimeters delning, alternativt halva millimetrar. Använder man sig av tiondelars millimetrar så krävs oftast specialverktyg och fördyrar produkten.

Nedan följer några enkla rekommendationer och hur vi hanterar vissa praktiska problem vi kan stöta på i en design. Vi använder en mycket enkel modell för att visuellt visa på vad vi menar med de olika kategorierna

-Fickor: Då man designar fickor i sin modell kan det vara bra att ha i åtanke djupet på de i förhållande till hur stor fräs man kan gå ner med. Generellt så är djup på fickor upp till 3 gånger diametern på den största fräs som få plats, att se som standard. Upp till 4 gånger diametern går oftast men med betydligt lägre skärdata och därmed längre bearbetningstid och dyrare detalj som resultat. För djup över 4 gånger diametern så blir det svårt att svara generellt, utan något som måste kollas från fall till fall, och eventuellt behov utav specialverktyg.

Example picture of 3D-modelExemplet här visar på två fickor båda 35mm djupa. Den ena är 25mm bred medan den andra är 8mm bred. Den bredaste fickan är ok att tillverka då man tex kan använda en Ø12mm fräs som når 36mm djupt. Medan 8mm fickan inte är ok då en standard Ø8mm fräs maximalt når 24mm djupt.

-Innerhörnradier: När man designar fickor i en detalj är det också viktigt att tänka på innerhörnradier, dessa bör inte bli mindre än radien på den fräs som krävs för att göra fickan tillräckligt djup. Som i figuren ovan finns exempel där ett hörn har en radie på 2mm och de andra har en radie på 6mm. 2mm radien blir svår att genomföra då man behöver en 12mm fräs för att komma ner i botten på fickan, medan 6mm radien inte blir några problem med en 12mm fräs.

-Innerhörn vägg-botten: Skarpa (90°) innerhörn mellan ”vägg och golv” i tex en ficka, kan vi inte fräsa. Alla innerhörn som är designade 90° får som standard en 45° fas med en bredd 0,05–0,3mm beroende på storlek på verktyg som krävs för detaljen.

-Tunna väggar: Detaljer som har tunnväggiga element i sig, kan skapa problem vid tillverkning då väggarna kan börja vibrera och förstöra verktyg alternativt generera dåliga ytor. Det finns inga enkla svar på vad som går och inte då det beror på många faktorer, men generellt rekommenderar vi att man försöker ha 1mm som minsta väggtjocklek. I figuren ovan ses en tunn vägg som har måttet 1mm, detta det minsta måttet som vi rekommenderar för att kunna uppnå ett bra resultat.

-Hålborrning: Generellt sett så är hål med maximalt Ø16mm ok att borra till djup på upp till 8 gånger diametern. För hål >Ø16mm så gäller 5 gånger diametern. Hål djupare än detta måste undersökas för varje fall. Bottenhål upp till Ø16mm som är designade med platt botten, får som standard full diameter till designad botten, därefter blir det ett 120°-145° koniskt avtryck från borrspetsen.

-Gängning: För gängning så gäller som standard att gänglängden kan vara 2-3 gånger diametern, dock så kan man komma åt så långt ner som till 8 gånger diametern, men det kräver då att man initialt har ett större hål för att sedan gå ner till gängdiameter.

-Skarpa ytterhörn& kanter: Ytterhörn och kanter som är designade skarpa, lägger vi där möjligt en 0,5mm fas vid tillverkning, detta för att undvika vassa kanter.  

 

 

 

Copyright 2022 iAlgo AB. All rights reserved.